Ceny podane w katalogu pochodzą z cennika 2010 i nie są aktualne. W sprawie aktualnych cen produktów prosimy o kontakt email: kremer@kremerpolska.com

Pigmenty kadmowe

pigmenty kadmowe wykazują największą światłotrwałość, są kryjące i wydajne.
Ze względu na zawartość kadmu są trujące, szczególnie przy spalaniu.

  100 g 500 g 1 kg
21010 żółcień kadmowa nr 1 cytrynowa 45,00 199,50 324,00
21020 żółcień kadmowa nr 2 bardzo jasna 45,00 199,50 371,00
21030 żółcień kadmowa nr 4 jasna 45,00 199,50 371,00
21040 żółcień kadmowa nr 6 średnia 45,00 199,50 371,00
21050 żółcień kadmowa nr 8 średnio ciemna 45,00 199,50 371,00
21060 żółcień kadmowa nr 9 ciemna 45,00 199,50 371,00
21080 oranż kadmowy nr 0 bardzo jasny 54,00 228,00 428,00
21090 oranż kadmowy nr 0,5 jasny 54,00 228,00 428,00
21100 oranż kadmowy nr 1 średni 54,00 228,00 428,00
21110

oranż kadmowy nr 2 cynobrowy

54,00 228,00 428,00
21120

czerwień kadmowa nr 1 jasna

59,00 254,00 456,00
21130 czerwień kadmowa nr 2 średnia 59,00 254,00 456,00
21140 czerwień kadmowa nr 3 ciemna 59,00 254,00 456,00
21150

czerwień kadmowa nr 4 błękitnawo-purpurowa

59,00 254,00 456,00
   

 

   
  21200

po 50g z każdego pigmentu kadmowego, tzw. duży zestaw razem 700g

 

    399,00

Oferujemy również konkurencyjne cenowo pigmenty kadmowe innych producentów:

100 g 500 g 1 kg
  21620 żółcień kadmowa jasna podobna do 21030 23,00/50g 145,00 280,00
  21660

żółcień kadmowa ciemna podobna do 21060

23,00/50g 145,00 280,00
  21740 oranż kadmowy podobny do 21090 23,00/50g 165,00 316,00
  21820

czerwień kadmowa jasna podobna do 21120

23,00/50g 225,00 415,00
  21840 czerwień kadmowa ciemna podobna do 21130 23,00/50g 225,00 415,00Nasze pigmenty kadmowe są czyste, nie mieszane, nie rozjaśniane dodatkiem wypełniacza.

Higiena pracy przy użyciu pigmentów kadmowych:
•  w miejscu pracy nie należy spożywać posiłków, ani palić
•  należy uważać, aby nie "zabrudzić" miejsca pracy pigmentami; należy pracować na powierzchniach gładkich, łatwych w ścieraniu
•  uważać, aby pigmenty nie uległy zapaleniu.

Zastosowanie zwilżaczy
przy mieszaniu ze spoiwem ułatwia zmieszanie i zapobiega tworzeniu się grudek. Wydajność pigmentu rośnie w związku z uproszczonym powstawaniem dyspersji. Do farb akrylowych polecamy orotan 731, około 1% do pigmentów organicznych i mineralnych, do ok.5% w trudniejszych przypadkach.

Pasty pigmentowe
• to zawierające wodę, skoncentrowane preparaty pigmentowe
• zawierają czyste - nie mieszane pigmenty, wodę, zwilżacz, rozcieńczalne w wodzie pochodne glikolu i środki konserwujące
• posiadają długi termin ważności (mogą być długo przechowywane, są długoterminowo odporne przeciw powolnemu zamarzaniu, jak również powoli wysychają)
• łatwo mieszają się między sobą
• dają maksymalną intensywność barwną w oparciu o optymalną dyspergację pigmentu
• pozwalają się bez problemów mieszać z wodoroztwarzalnymi spoiwami, nie powodują plam ani nieregularności.
• pasty pigmentowe oznaczone literą "K" nadają się do technik wapiennych, a oznaczone literą "A" do warstw malarskich na zewnątrz budynków itp.

Przykładowa receptura farby akrylowej na bazie past pigmentowych:
Aby otrzymać farbę odporną na ścieranie należy zamieszać minimum 1,5 części objętościowej dyspersji akrylowej z maksymalnie 1 częścią objętościową pasty pigmentowej.
Dyspersja akrylowa może być w części lub całości zastąpiona przez inne wodoroztwarzalne spoiwa np.: Tylozę = metylocelulozę, Klucel=2hydroxypropyloeter celulozy, mowiol = polialkohol winylu, etc.
Reguła Fausta: nie powinno się mieszać więcej niż 2 części wagowe pasty pigmentowej z 1 częścią wagową spoiwa.

Receptura farby akrylowej
0,7 kg dyspersji akrylowej np. nr 75000, 75100, 75202, 75300, 75350, 75600
0,5 do 1,4 kg pigmentu suchego lub 0,3 kg pasty pigmentowej
100 mm Moviolu 4-98 jako 15% roztworu w wodzie - koloid ochronny, zapobiega opadaniu pigmentu, uśrednia koagulację dyspersji w kontakcie z aktywnymi powierzchniowo oraz posiadającymi odczyn kwaśny pigmentami.
10 g Texanolu wspomaga tworzeniu błony zapobiega pękaniu.
2,5 g odpieniacza
20 ml Orotanu 731 poprawia rozpraszania cząstek pigmentu w farbie.
5 g Preventolu D2 przedłuża trwałość gotowej farby, zapobiega jej rozkładowi na skutek działania mikroorganizmów -grzybów i bakterii.

Pigment należy zmieszać z wcześniej przygotowaną mieszaniną pozostałych komponentów, w razie potrzeby dodawać roztwór Moviolu, aby otrzymać odpowiednią konsystencję farby. Moviol 4-98 15% służy jako spowalniacz do gotowej farby.

do wielowarstwowych powłok malarskich

Plextol D 360

do elastycznych warstw malarskich

Primal AC 33 nowy

do twardych, błyszczących warstw malarskich

Primal AC 35
Plextol D 498
Plextol B 500

do bardzo twardych warstw malarskich

Dyspersja K 6 błyszcząca

do matowych warstw malarskich

Dyspersja K 6 mat

do cienkich laserunków

Mowilith DM 771

Powstawanie spękań:
w większości przypadków jest spowodowane:

•  zbyt niską temperaturą w czasie wysychania
- pomóc może ogrzanie lub dodanie texanolu
2% texanolu obniża o połowę temperaturę wysychania = tworzenia błony

•  zbyt duże naprężenia w warstwie malarskiej, w związku z ulatnianiem się, odparowaniem dyfuzyjnym zbyt dużej ilości wody; dotyczy to szczególnie grubo nakładanych warstw malarskich.
regułą jest: im więcej wody zostanie dodanej do farby tym cieńszą warstwą winna ona być nakładana. Im większa jest zawartość substancji stałej w farbie, tym grubsze warstwy in pasto mogą być nakładane bez obawy o niebezpieczeństwo powstania naprężeń w trakcie wysychania.

Zgęszczacz:
dodanie zagęszczacza powoduje zwiększenie gęstości. Powinno się go zawsze dodawać do gotowej farby powoli i dokładnie mieszając.

Malarstwo fakturowe, strukturalne:
Nie jest możliwe do uzyskania przy użyciu samych past pigmentowych. dopiero przez dodanie ziarnistego wypełniacza jak np.: dolomit, kalcyt, mąki marmurowe, piaski marmurowe i mąki szklane struktura powierzchni może ulec zmianie.


 
Ceny brutto (zawierają podatek VAT)
 

 
strona główna | kremer@kremerpolska.com