Przykładowa receptura farby akrylowej na bazie past pigmentowych:

Aby otrzymać farbę odporną na ścieranie należy zamieszać minimum 1,5 części objętościowej dyspersji akrylowej z maksymalnie 1 częścią objętościową pasty pigmentowej.
Dyspersja akrylowa może być w części lub całości zastąpiona przez inne wodoroztwarzalne spoiwa np.: Tylozę = metylocelulozę, Klucel=2hydroxypropyloeter celulozy, mowiol = polialkohol winylu, etc.
reguła Fausta: nie powinno się mieszać więcej niż 2 części wagowe pasty pigmentowej z 1 częścią wagową spoiwa.

Receptura farby akrylowej
0,7 kg dyspersji akrylowej np. nr 75000, 75100, 75202, 75300, 75350, 75600
0,5 do 1,4 kg pigmentu suchego lub 0,3 kg pasty pigmentowej
100 mm Moviolu 4-98 jako 15% roztworu w wodzie - koloid ochronny, zapobiega opadaniu pigmentu, uśrednia koagulację dyspersji w kontakcie z aktywnymi powierzchniowo oraz posiadającymi odczyn kwaśny pigmentami.
10 g Texanolu wspomaga tworzeniu błony zapobiega pękaniu.
2,5 g odpieniacza
20 ml Orotanu 731 poprawia rozpraszania cząstek pigmentu w farbie.
5 g Preventolu D2 przedłuża trwałość gotowej farby, zapobiega jej rozkładowi na skutek działania mikroorganizmów -grzybów i bakterii.
Pigment należy zmieszać z wcześniej przygotowaną mieszaniną pozostałych komponentów, w razie potrzeby dodawać roztwór Moviolu, aby otrzymać odpowiednią konsystencję farby. Moviol 4-98 15% służy jako spowalniacz do gotowej farby.

Wskazówki dotyczące dobierania rodzajów spoiw akrylowych:

do wielowarstwowych powłok malarskich Plextol D 360
do elastycznych warstw malarskich Primal AC 33 nowy
do twardych, błyszczących warstw malarskich Primal AC 35
Plextol D 498
Plextol B 500
do bardzo twardych warstw malarskich Dyspersja K 6 błyszcząca
do matowych warstw malarskich Dyspersja K 6 mat
do cienkich laserunków Mowilith DM 771

powstawanie spękań:
w większości przypadków jest spowodowane:
a) zbyt niską temperaturą w czasie wysychania
- pomóc może ogrzanie lub dodanie texanolu
2% texanolu obniża o połowę temperaturę wysychania = tworzenia błony
b) zbyt duże naprężenia w warstwie malarskiej, w związku z ulatnianiem się, odparowaniem dyfuzyjnym zbyt dużej ilości wody; dotyczy to szczególnie grubo nakładanych warstw malarskich.
regułą jest: im więcej wody zostanie dodanej do farby tym cieńszą warstwą winna ona być nakładana. Im większa jest zawartość substancji stałej w farbie, tym grubsze warstwy in pasto mogą być nakładane bez obawy o niebezpieczeństwo powstania naprężeń w trakcie wysychania.

zgęszczacz:
dodanie zagęszczacza powoduje zwiększenie gęstości. Powinno się go zawsze dodawać do gotowej farby powoli i dokładnie mieszając.

malarstwo fakturowe, strukturalne:
nie jest możliwe do uzyskania przy użyciu samych past pigmentowych. dopiero przez dodanie ziarnistego wypełniacza jak np.: dolomit, kalcyt, mąki marmurowe, piaski marmurowe i mąki szklane struktura powierzchni może ulec zmianie.


Receptura odpornej na ścieranie, kryjącej farby do malowania ścian lub gruntowania (we wnętrzach)

300g Tylozy MH300 rozpuścić w 10-ciu litrach zimnej wody i pozostawić na noc do spęcznienia. Dodać 7 kg kredy szampańskiej i 4 kg bieli tytanowej, a następnie zamieszać jak ciasto, tak żeby powstała pasta pigmentowa. Aby farba była nieścieralna, a jako grunt elastyczna należy dodać jeszcze 2 litry dyspersji akrylowej Primal AC 33. Z domieszką 500g płytek szklanych osiąga się ciekawy efekt dodatkowy. Taka ilość farby starcza na około 100 m2.Wybrane materiały dla lutnikówLista pigmentów rekomendowana do zapraw cementowych.

strona główna | rsa@vp.pl