Ceny podane w katalogu pochodzą z cennika 2010 i nie są aktualne. W sprawie aktualnych cen produktów prosimy o kontakt email: kremer@kremerpolska.com

Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
 
1 l
  70000

terpentyna balsamiczna

11,00
  70010

olejek terpentynowy, terpentyna balsamiczna podwójnie czyszczona - rektyfikowana, DAB 9, tzw. terpentyna apteczna

3 l = 93,00
32,00
  70100

terpen pomarańczowy, szczególnie polecany do ekologicznych powłok na drewno

37,00
  70108

olejek terpentynowy larchen

132,00/100ml
1155,00
  70150

terpineol, polecany przez Wehlte, powoli odparowujący rozcieńczalnik do malowania w technice olejnej

102,00
  70300

octan etylu (stopień toksyczności podobny do spirytusu) rozpuszczalnik organiczny zalecany m.in. do bardzo wielu tworzyw sztucznych, stosowany zamiast acetonu np. do rozpuszczania paraloidu B72

26,00
  70310

octan amylu - n

512,00
  70320

izo octan amylu

195,00
  70330

octan butylu

71,00
  70380

rozpuszczalnik WWS, do farb olejnych, żywic i szelaku, słaby, przyjemny zapach

77,00
  70392

benzyna o temperaturze wrzenia 30- 50°C

72,00
  70394

benzyna o niskiej temp. wrzenia 60 - 95 °C , szybko parująca, zawierająca mniej niż 5% heksanu.

33,00
  70400

benzyna ekstrakcyjna 100-140, wolna od związków aromatycznych (poniżej 0,1 %)

19,00
  70450

izo octan p.s.

113,00
  70460

shellsol T, izo- rozpuszczalnik, izo-dodekan, wolny od związków aromatycznych zakres temperatur wrzenia 165- 185°C

25,00
  70470

shellsol D 70, prawie zupełnie bezzapachowy i wolny od związków aromatycznych (poniżej 500 ppm) węglowodór mieszany; zakres temperatur wrzenia 195- 245°C

33,00
  70471

shellsol D 40

33,00
  70480 sangajol, zakres temperatur wrzenia 145- 200°C
23,00
  70500

toluen

27,00
  70503

xylen

66,00
  70700

aceton, keton dwumetylowy

21,00
  707075

rozpuszczalnik do szelaku 99,9%

16,00
  70707D

rozpuszczalnik spirytusowy 90%

8,00
  70720

acetyl acetonowy 29,00/75ml

268,00
  70740

metyloetyloketon, MEK

38,00
  70780

metyloizobutyloketon

56,00
  70790

dwuetyloeter

47,00/250 ml
  70820

izopropanol

24,00
  70823

n-propanol

46,00
  70830

n- butanol

57,00
  70880

cyklohexanol

77,00
  70890

dwuacetonol

47,00
 
70900

glikol etylenowy (etyl-glikol), rozpuszczalnik syntetyczny, tworzywo sztuczne o nazwie Cellosolve, stosowane w przemyśle farbiarskim

39,00
  70910

monoetylenoglikol, etandiol 1,2

54,00
  70920 Dowanol PM, eter propylenoglikolometylowy, podobny do cellosolve, szybko odparowujący, rozpuszcza prawie wszystkie żywice i lakiery jak np. Paraloid B 72, chlorokauczuk, nitrocelulozę, naturalne żywice w tym szelak
3 l = 53,00
19,00


 
Ceny netto (bez VAT)
 


 
strona główna | kremer@kremerpolska.com