Ceny podane w katalogu pochodzą z cennika 2010 i nie są aktualne. W sprawie aktualnych cen produktów prosimy o kontakt email: kremer@kremerpolska.com

Żywice syntetyczne

Polioctany winylu to żywice otrzymywane w wyniku polimeryzacji rodnikowej octanu winylu. Występują w postaci suchej (100%), roztworów w rozpuszczalnikach organicznych lub dyspersji. Są to żywice miękkie, elastyczne; rozpuszczają się łatwo w węglowodorach aromatycznych, a także chlorowanych, estrach, ketonach i alkoholach lekkich np. metanol.

Nierozpuszczalne w węglowodorach alifatycznych, olejach roślinnych i mineralnych oraz w olejku terpentynowym, substancje te mogą je jednak spęczniać czyniąc powierzchnię kleistą i chłonącą brud; nie żółkną w UV; odporność cieplna, termiczna i mikrobiologiczna jest mniejsza niż w przypadku żywic akrylowych i chemoutwardzalnych, w postaci dyspersji wymagają zastosowania fungicydów, maksymalna temperatura eksploatacji wynosi 100°C .

W przypadku mowilithów, polioctanów winylu między 20-70 stopniem polimeryzacji proporcjonalnie do stopnia polimeryzacji wzrasta lepkość (tarcie wewnętrzne) roztworu i odporność - wytrzymałość na rozrywanie, rozciąganie błony.

Zastosowanie: rozpuszczony w spirytusie, benzynie, ketonach, octanach, jako środek błonotwórczy do lakierów, klejów, apretur. Mowilith Ct5 szczególnie elastyczny o dużej sile klejenia, Mowilith 35/73 do utwardzania drewna żywicą szczególnie miękką


   
100 g
500 g
1 kg
67000

Mowilith 20, kopolimer polioctanu winylu o niskiej lepkości, występuje
w postaci przeźroczystych granulek, temperatura topnienia 80°C , temperatura zeszklenia 24°C , rozpuszczalny w alkoholach lekkich (metanol i izopropanol) oraz węglowodorach aromatycznych (toluen), ketonach i estrach (octan etylu); nierozpuszczalny w: wodzie, alkoholach ciężkich i olejku terpentynowym oraz węglowodorach alifatycznych;

19,00
72,00
138,00
67020

Mowilith 30

19,00
67,00
121,00
67040

Mowilith 50

19,00
67,00
121,00
67160

Mowilith 35/73 60% roztwór w acetonie

134,00/ 1 l
67200

żywica ketonowa N, żywica policykloheksanonowa, pastylki o jasnym zabarwieniu, dobrze rozpuszczalne w alkoholu, olejku terpentynowym, estrze octowym, mieszalna z damarą, szelakiem, olejem lnianym. Niemieszalna z mowilithem!

8,50
40,00
78,00
67240

MS2-A-Harz żywica do światłotrwałych werniksów

451,00
2189,00
4153,00
67260

regalrez 1094

15,00
64,00
116,00
67266

regalrez 1126

15,00
64,00
116,00
67300

Plexisol P 550-40 polimer termoplastyczny na bazie metakrylanu butylu rozpuszczony w węglowodorach alifatycznych (benzyna lakowa - ligroina) rozpuszczalny w estrach (octan etylu), ketonach, węglowodorach aromatycznych (toluen, xylen) węglowodorach chlorowcopochodnych (trójchloroetylen) rozcieńczany w pewnym stopniu w alkoholach, nierozpuszczalny w wodzie, temperatura mięknięcia błony 54°C , kompatybilny z różnymi żywicami winylowymi, ketonowymi i akrylowymi (Paraloid B67), nieodwracalny pod działaniem acetonu i toluenu, tworzy błyszczącą, elastyczną błonę, tzw. twarda żywica akrylowa

875g/ 70,00

 

 
  Plexigum
Służy do powlekania, utrwalania (5%) i podklejania, konsolidacji warstwy malarskiej, impregnacja płótna dublażowego (5-10%), jako werniks i spoiwo do retuszy.
Plexigumy to bardzo twarde odmiany polimetakrylanu (zwane też pleksiglasem). Wytwarza się z nich m.in. sztuczne szkło organiczne, które wyróżnia się szczególnie cennymi właściwościami takimi jak mała gęstość (1,18), i wysoka przepuszczalność wszystkich promieni świetlnych (także UV i Rtg) i szczególnie mała łamliwością

100 g
1 kg
67380

plexigum PQ 610, spoiwo wysokogatunkowych farb do ścian zewnętrznych, rozpuszczalny w shellsolu T, benzynie lakowej; stosowany także do utrwalania i jako werniks retuszerski

14,50
79,00
67400

paraloid B72 polimer metakrylanu etylu, najwyższej jakości

6,00
54,00
67402

Paraloid B72 rozpuszczony w 15% octanie etylu

22,00/
250 ml
60,00/1l 151,00/3l
Proponowany sposób rozpuszczania:
150g B72 rozpuścić wstępnie w 1 l octanu etylu, następnie rozcieńczyć przy użyciu bezwodnego alkoholu do potrzebnej konsystencji

67420

Paraloid B67 , kopolimer metakrylat izobutylu, o średniej twardości błony, lepiej od B72 rozpuszczalny w rozpuszczalnikach niepolarnych, bardzo dobrze rozpuszczalny w estrach (octan etylu i amylu), eterach, ketonach, alkoholach, glikolach, węglowodorach aromatycznych (ksylen i toluen) mieszalny z wielo i średniooleistymi żywicami alkidowymi, a także kompatybilny z plexisolem P550 i plexigumem, może sieciować, ulepszone tempo schnięcia, rozpuszczalny również w alkoholach, dobra twardość i trwałość barwna. Stosowany jako spoiwo do utrwalania (konsolidowania) wrażliwych, pudrujących i łuszczących się powierzchni oraz jako werniks retuszerski.

6,50
61,00
67440 Paraloid B82, specjalny akrylat rozpuszczalny w alkoholu etylowym
z wodą w stosunku 9:1 jak również w innych rozpuszczalnikach do żywic syntetycznych
5,50
49,00
67460

Paraloid B44, twardy, odporny na starzenie, kopolimer metakrylan metylu ogólnego zastosowania o wyraźnym połysku i znakomitej przyczepności do podłoża

9,00
83,00
67470 Paraloid B48-N polimetakrylan metylu o doskonałej przyczepności do powierzchni metalowych; znaczna trwałość błony daje dobre zabezpieczenie obiektu zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków. Tg 50C , lepkość 6000-1000 cps. Stosowany do zabezpieczania metalu, jako roztwór w toluenie.
18,00
99,00
67480 Paraloid B66
18,00
99,00
67500

Poliglikol 1000 o charakterze miękkiego wosku, wykazuje słabe właściwości higroskopijne; stosowany jako środek do utrzymywania wilgoci, rozpuszczalny w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych, zakres temperatur krzepnięcia 35 - 40°C

14,50
58,00
67520

wosk syntetyczny Poliglikol 1500, występuje w postaci białych, podobnych do wosku łusek, rozpuszczalny w wodzie i większości rozpuszczalników organicznych, nie mieszalny z kazeiną i woskiem karnauba, w nikłym stopniu mieszalny z olejem lnianym i gumą arabską

14,50
58,00
67540 poliglikol 400
87,00/1l
355,00/5l
67600 Mowital B30 H 15 poliwinylobutyral
18,00
141,00
67700 Mowiol 4-98, w postaci stałej, w pełni zmydlony polialkohol winylu
o niskiej lepkości. Należy go rozpuszczać powoli, najpierw w zimnej,
a potem w ciepłej wodzie do 90°C . Stosować jak trwale wodoroztwarzalną kazeinę.
15,00
122,00
67710 Mowiol 4-98, 15% roztwór wodny
19,00/ 250 ml
55,00/ 1l
67760 Mowiol 4-88, rzadkopłynny, łatwo rozpuszczalny
15,00
122,00
67770 Mowiol 23-88, mniej rozlewny (gęściejszy), o większej lepkości
15,00
122,00
67790

Mowiol 20-98, mniej rozlewny (gęściejszy), o większej lepkości, rozpuszcza się powoli

15,00
122,00
6751711 alkohol poliwinylowy
4,00
36,00
68100 kraton G 1650

17,00
138,00
Na specjalne zamówienie klienta dostarczamy wszystkie pozostałe produkty z palety firm: Hoechst, Roehm, Rohm & Haas, BASF, Bayer, Jaeger, ICI w bardzo krótkim czasie !


 
Ceny netto (bez VAT)
 


 
strona główna | kremer@kremerpolska.com