Ceny podane w katalogu pochodzą z cennika 2010 i nie są aktualne. W sprawie aktualnych cen produktów prosimy o kontakt email: kremer@kremerpolska.com

Zaprawy i materiały do konserwacji tynków, kamienia i cegły
   
    1 kg 15 kg 150kg
31000

Ledan TB1 syntetyczne wapno hydrauliczne, spoiwo do zastrzyków podtynkowych, znakomita rozlewność, bardzo łatwo daje się usunąć nadmiar z powierzchni ściany

55,00 724,00 6052,00
31020 Ledan TA1 Leit 03 syntetyczne wapno hydrauliczne, zaprawa
do zastrzyków podtynkowych
36,00 436,00 -
31040 Ledan TC1 - plus, zaprawa na bazie syntetycznego wapna hydraulicznego, może być również stosowana do zastrzyków, zapobiega powstawaniu wykwitów i nalotów na tynku 22,00 240,00 -
    ceny za 1 kg
    1 kg 20 kg
31060 Ital B2 Leit 01, zaprawa mineralna, lekki tynk (0,4g/ml) o dużej wytrzymałości i trwałości, biały 60,00 54,00
31080

Calco stuck 1 Leit 02, zaprawa mineralna, masa do uzupełniania ubytków zaprawy, kamieni naturalnych i elewacji, lica murów, biała

37,00 33,00
31082 Ledan Traver Stuc do sztukaterii i rzeźb, kolumn, studni
(zastosowana do fontanny de Trevi w Rzymie), wspaniała przyczepność i przyswajalność, chemofizycznie podobny do podłoża, brak przebarwień nawet w wilgotnym otoczeniu
60,00 54,00
31087 Ledan Adranal, specjalna, paraprzepuszczalna zaprawa
zapobiegająca wnikaniu wilgoci w głąb muru
37,00 33,00
    ceny za 1 kg
    1 kg 5 kg 15 kg
31100 Mortel PLM-A 72,00 62,00 56,00
31102 Mortel PLM-AL 72,00 62,00 56,00
31104 Mortel PLM-I 63,00 62,00 52,00
31106 Mortel PLM-M 63,00 62,00 52,00
31108 Mortel PLM-S 72,00 60,00 55,00
31110 Mortel PLM-SM 63,00 56,00 52,00
31200
trass reński, tuf wulkaniczny, dodatek hydrauliczny pozbawiony własnej siły wiązania, twardnieje na powietrzu i pod wodą
21,00/1kg 342,00/20kg
   
31230 Terra Puzzolana do sporządzania zaprawy składającej się z jednej części wapna gaszonego (31800) oraz siedmiu części ziemi pucolańskiej będącej zaprawą podobną do używanej przez starożytnych Etrusków i Rzymian 24,00/1kg 360,00/25kg
31231 Terra Puzzolana drobno mielona
szamot, mielona cegła służy jako dodatek do zapraw wapiennych,
aby zwiększyć wytrzymałość i właściwości hydrauliczne:
Przykładowa zaprawa: 1 część gaszonego wapna dołowanego,
1 część szamotu, 2 części piasku
26,00/100g 217,00/1kg
31250 mąka szamotowa (mielona cegła) 0 - 0,5 mm
przy 200 kg - 11,50 przy 400 kg - 8,50
23,00/1kg 342,00/20kg
31251

grys szamotowy (mielona cegła), drobny 0 - 4 mm
przy 200 kg - 11,50/kg przy 400 kg - 8,50/kg

23,00/1kg 342,00/20kg
31252 żwirek (mielona cegła), grys szamotowy 0 - 10 mm
przy 200 kg - 11,50 przy 400 kg - 8,50
23,00/1kg 342,00/20kg
31430

Syton X30
30% wodny roztwór, dyspersja kwasu krzemowego; w procesie wysychania powstaje struktura żelu o wysokiej chemicznej sile wiązania. Dzięki swojej wysokiej chemicznej odporności oraz wytrzymałości na temperaturę jest stosowany m.in. jako:
•  spoiwo w zaprawach tynkarskich
•  środek modyfikujący powierzchnię i zabezpieczający przed ścieraniem
•  powłoki, warstwy zabezpieczające przed zabrudzeniem
na ścianach i tekstyliach
•  dodatek do dyspersji woskowych, zaleta - wosk nie traci połysku
•  do klarowania płynów np. wina i soków
•  w farbach emulsyjnych dodanie 5 - 10% powoduje wyraźną poprawę struktury tyksotropicznej i zabezpiecza przed oddzielaniem się pigmentu
od spoiwa podczas długotrwałego przechowywania;

54,00/1kg 222,00/5kg
31470 Silester AR STEINFESTIGER - utwardzacz kamienia, roztwór alkoholowy
(30l = 1700,00)
89,00/1l 385,00/5l
31800 wapno gaszone dołowane, minimum 6-cio letnie,
wypalane na drewnie z wapieni altmańskich
1l - 18,50;
10l - 145,00;
120l - 1500,00
Dalszych produktów do konserwacji ściany oraz znajdujących zastosowanie w budownictwie należy szukać m.in. po numerami: 5800, 5970, 5972, 5985, 6360, 6370, 7502, 7510, 7520, 7560, 7610, 7620 i inne.

Na zamówienie udostępniamy informacje techniczne producenta, porady, zalecenia i receptury w języku niemieckim, na specjalne życzenie także w tłumaczeniu na język polski.

 
Ceny brutto (zawierają podatek VAT)
 


 
strona główna | kremer@kremerpolska.com